UDC: 330.34(497.15 REPUBLIKA SRPSKA)
DOWNLOAD .pdf


Slobodan Đorđić
Ekonomski fakultet, Banja Luka

 

Sažetak: Izbor razvojne orijentacije svake nedovoljno razvijene zemlje ili zemlje u tranziciji je vrlo delikatno pitanje.

U ovom prilogu se upravo govori o tim poteškoćama. Najprije se ističe da se moraju uzeti u obzir transformacione promjene i novumi u savremenoj svjetskoj privredi. Oni se mogu sublimirati u više aspekata:
– razvezivanje” proizvodnje primarnih proizvoda od proizvodnje industrijskih proizvoda;
– “razvezivanje” industrijske proizvodnje od zaposlenosti;
– brže kretanje kapitala od svjetske trgovine;
– formiranje četiri ekonomije (ekonomija nacije, ekonomija regija, svjetska ekonomija novca i kapitala te ekonomija TNK) iz čije cjeline treba tražiti adekvatnu ekonomsku politiku i razvojnu politiku;
– revolucija menadžmenta;
– porast značaja čitave NTOIKE sfere itd.

S druge strane, u ovom članku se ističe da razvoj ne može biti samo spontani proces već da je potrebno pored tržišta uključiti i upravljanje razvojem.
Za ZUR (zemlje u razvoju) i zemlje u tranziciji bitno je stvoriti ambijent za privlačenje stranog kapitala i transfer tenologije.
Kada je riječ o prirodnim resursima, na niskom stepenu razvijenosti oni igraju značajnu ulogu u razvojnoj orijentaciji pa i kod nas (mada se sa višim nivoima razvijenosti njihova uloga relativizira).
Od ostalih akcenata potenciraju se naročito:

  • potreba respekta izbora prioriteta;
  • važnost ulaska u međunarodne ekonomske integracije;
  • kompleksan razvoj kao metod razvoja;
  • nužnost postizanja društvene kohezije jer je to pretpostavka za definisanje nacionalnih ekonomskih interesa, izbor prioriteta i strukturno usmjeravanje privrednog razvoja.

CITIRAJTE (Cite this article):
Đorđić, S. (2000). Aktuelna pitanja globalnog privrednog razvoja i Republika Srpska. Herald, 5, 125‒132.