Научно-истраживачки рад
UDC: 556.53(497.6 Република Српска)
DOWNLOAD .pdf


Радислав Тошић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду je извршена анализа цикличности сушних и водних периода на ријеци Укрини, примјеном статистичких метода, метода аналогије, методом сумарних кривих модулних одступања. Класификоване су и рангиране године посматраног хидролошког низа по водности, односно утврђени су циклуси који укључују правилан распоред сушних и водних година што je у функцији одређивања режима ријеке Укрине. Дужина низа и његова цикличност тестирана je са подацима хидролошке станице Славонски Брод ‒ ријеке Саве за исти период, како би се одредила мјеродавност проучаваног низа.
Кључне ријечи: цикличност, хидролошки циклус, сушни и водни периоди, велике воде.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, Р. (2003). Анализа цикличности сушних и водних периода на ријеци Укрини. Herald, 8, 61‒74.