UDC: 712.32(497.6 Бјеласица)
DOWNLOAD .pdf


Дарко Брајушковић1 и Горан Трбић2
1 Национални парк „Биоградска гора“, Колашин
2 Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду су анализирани биогеографски мотиви Националног парка „Биоградска гора“. Биогеографски мотиви, као компонента пејзажа Бјеласице, су основни и кључни фактор природне туристичке понуде. Аутентична вриједност Националног парка je прашумски дио, карактеристичан по разноврсном и богатом биљном и животињском свијету. Биљни покривач je бујно изражен, естетски обликован и укомпонован у морфологију терена показујући посебан угођај психофизичкој рекреацији. Главне животињске заједнице које се могу валоризовати кроз туристичку понуду су разне врсте дивљачи, те орнитофауна и ихтиофауна.
Кључне ријечи: биогеографски мотиви, флора, фауна, туристичка понуда, Национални парк, Биоградска гора, Бјеласица, пејзаж, развој туризма.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Брајушковић, Д., & Трбић, Г. (2003). Анализа температурних промјена и посљедице на екосистеме Лијевче поља. Herald, 8, 113‒119.