Оригиналан научни рад
UDC: 911.3:314.745 (497.13)
DOWNLOAD .pdf


Mиленко Живковић
ОШ „Ламинци“, Градишка

 

Сажетак: У раду се проучавају промјене у популацији и неке промјене у географском садржају простора Западне Славоније као дијела Републике Српске Крајине. Етничке промјене становништва општине Окучани и Пакрац изазване су национално-вјерским ратом у периоду 1991‒1995. године.
Кључне ријечи: становништво, Западна Славонија, грађански рат, етничко чишћење ‒ геноцид, миграције, Пакрац, Окучани.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Живковић, M. (1997). Демогеографске промјене у Западној Славонији кao посљедица грађанског paтa 1991‒1995. године. Herald, 2, 31‒45.