ЕУРОСТАТ је објавио податке о склопљеним браковима у државама ЕУ.

У 2018. години чланице Европске уније са највишим стопама нупцијалитета биле су Кипар (7.8 бракова на 1000 становника), Румунија (7.4 ‰), Литванија (7.0 ‰) и Летонија (6.8 ‰), а сљеде их Малта (5.8 ‰), Словачка (5.7 ‰) и Данска (5.6 ‰).

С друге стране, најниже стопе нупцијалитета са око 3 склопљена брака на 1000 становника забиљежене су у Луксембургу (3.1 ‰), Италији (3.2 ‰) и Португалији (3.4 ‰), а затим у Шпанији, Француској и Словенији (3.5 ‰).

Стопа нупцијалитета представља однос између броја склопљених бракова, у току једногодишњег периода, и процијењеног броја становника на 1 000 становника.

Извор: ЕУРОСТАТ