EUROSTAT je objavio podatke o sklopljenim brakovima u državama EU.

U 2018. godini članice Evropske unije sa najvišim stopama nupcijaliteta bile su Kipar (7.8 brakova na 1000 stanovnika), Rumunija (7.4 ‰), Litvanija (7.0 ‰) i Letonija (6.8 ‰), a sljede ih Malta (5.8 ‰), Slovačka (5.7 ‰) i Danska (5.6 ‰).

S druge strane, najniže stope nupcijaliteta sa oko 3 sklopljena braka na 1000 stanovnika zabilježene su u Luksemburgu (3.1 ‰), Italiji (3.2 ‰) i Portugaliji (3.4 ‰), a zatim u Španiji, Francuskoj i Sloveniji (3.5 ‰).

Stopa nupcijaliteta predstavlja odnos između broja sklopljenih brakova, u toku jednogodišnjeg perioda, i procijenjenog broja stanovnika na 1 000 stanovnika.

Izvor: EUROSTAT