Прегледни рад
UDC: 327:911(497.11)(=861)
DOWNLOAD .pdf


Pајко Гњато1 и Mирјана Гајић2      
1 Природно-математички факултет, Бањалука
2 Географски факултет, Београд

 

Сажетак: У раду се говори о геополитичким аспектима ревитализације геопростора западних српских земаља. Указује се на могућност остварења тих интереса у Републици Српској као политичко-територијалном субјекту, те на могућности и потребе конституисања српских културних регија у Републици Хрватској и Федерацији БиХ. Апострофира се и проблем очувања идентитета српског етноса у Белој Крајини у Републици Словенији.
Кључне ријечи: геополитика, Република Српска, бивша Југославија, нови свјетски поредак, глобализација, Федерација БиХ, Република Хрватска, национални интереси, ревитализација, културне регије.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, P., & Гајић, M. (2000). Геополитички аспекти и могућности ревитализације геопростора западних српских земаља и потенцијални модел територијалне организације. Herald, 5, 55‒69.