Pregledni rad
UDC: 327:911(497.11)(=861)
DOWNLOAD .pdf


Pajko Gnjato1 i Mirjana Gajić2      
1 Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka
2 Geografski fakultet, Beograd

 

Sažetak: U radu se govori o geopolitičkim aspektima revitalizacije geoprostora zapadnih srpskih zemalja. Ukazuje se na mogućnost ostvarenja tih interesa u Republici Srpskoj kao političko-teritorijalnom subjektu, te na mogućnosti i potrebe konstituisanja srpskih kulturnih regija u Republici Hrvatskoj i Federaciji BiH. Apostrofira se i problem očuvanja identiteta srpskog etnosa u Beloj Krajini u Republici Sloveniji.
Ključne riječi: geopolitika, Republika Srpska, bivša Jugoslavija, novi svjetski poredak, globalizacija, Federacija BiH, Republika Hrvatska, nacionalni interesi, revitalizacija, kulturne regije.


CITIRAJTE (Cite this article):
Gnjato, P., & Gajić, M. (2000). Geopolitički aspekti i mogućnosti revitalizacije geoprostora zapadnih srpskih zemalja i potencijalni model teritorijalne organizacije. Herald, 5, 55‒69.