Оргиналан научни рад
UDC: 911.913.1
DOWNLOAD .pdf


Pајко Гњато
Филозофски факултет, Бања Лука

 

Сажетак: У раду се анализирају геополитички елементи релевантни за настанак, развој и опстанак Републике Српске, најмлађе “државе” на свијету. У смислу претходног, посебна пажња поклања се токовима и посљедицама “новог свјетског поретка”, те мјесту и значају Републике Српске у њему. Развој Републике Српске доводи се у везу са концептом и перспективом регионализама као европског, а онда и свјетског процеса.
Кључне ријечи: геополитика, геостратегија, Република Српска, “нови свјетски поредак”, Босна и Херцеговина, Југославија, дезинтеграција, реинтеграција, Срби, Хрвати, муслимани, ентитет, унија.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, P. (1996). Геополитички положај Републике Српске. Herald, 1, 27‒48.