HERALD CIJELI – HERALD IN WHOLE – 15 – DOWNLOAD

ISSN 2232-8610 (PRINTED)
ISSN 2232-8629 (ONLINE)


Mirko Grčić:
KULTURNA GEOGRAFIJA – ASPEKT I DISCIPLINA KULTURNE GEOGRAFIJE

Mirko Grčić
CONCEPT OF CULTURAL GEOGRAPHY AS A SCIENCE


Rajko Gnjato, Mirjana Gajić, Snežana Vujadinović, Marko Stanojević:
SRPSKA NACIONALNA GEOGRAFIJA – TEORIJSKA UTEMELJENOST I MOGUĆA ULOGA U RJEŠAVANJU SAVREMENIH GEOPOLITIČKIH PROBLEMA U SRPSKIM ZEMLJAMA

Rajko Gnjato, Mirjana Gajić, Snežana Vujadinović and Marko Stanojević
SERBIAN NATIONAL GEOGRAPHY – THEORETICAL FOUNDATIONS AND ITS POTENTIAL ROLE IN SOLVING MODERN GEOPOLITICAL ISSUES IN SERBIAN COUNTRIES


Rajko Gnjato, Srđa Popović, Goran Popović, Goran Trbić:
ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ I ŽIVOTNA SREDINA REPUBLIKE SRPSKE

Rajko Gnjato, Srđa Popović, Goran Popović, Goran Trbić
SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT OF REPUBLIKA SRPSKA


Goran Trbić, Vladan Ducić, Nada Rudan, Goran Anđelković, Sretenka Marković:
EKSTREMNE PADAVINE U REPUBLICI SRPSKOJ (ANALIZA 2010. I 2011. GODINE)

Goran Trbić, Vladan Ducić, Nada Rudan, Goran Anđelković and Sretenka Marković
EXTREME PRECIPITATION IN REPUBLIKA SRPSKA (2010 and 2011 analyses)


Branislav Đurđev, Draško Marinković:
PROJEKCIJA DEMOGRAFSKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE DO 2018. GODINE

Branislav Đurđev and Draško Marinković
POPULATION PROJECTIONS FOR THE REPUBLIC OF SRPSKA BY THE YEAR 2018


Ljubiša Ćosić:
GEOGRAFSKE I DEMOGRAFSKE VARIJABLE SEGMENTACIJE TRŽIŠTA LIČNE POTROŠNJE

Ljubiša Ćosić
GEOGRAFIC AND DEMOGRAFIC VARIABLES OF SEGMENTATION ON THE MARKET OF FINAL CONSUMTION


Dejan Šabić, Snežana Vujadinović, Mirjana gajić, Miroljub Milinčić:
UTICAJ HIDROGRAFSKIH USLOVA NA GEOGRAFSKU SREDINU PANČEVAČKOG RITA, PRE I POSLE MELIORACIONIH RADOVA – PRIMER TRANSFORMACIJE GEOPROSTORA

Dejan Šabić, Snežana Vujadinović, Mirjana Gajić and Miroljub Milinčić
INFLUENCE OF HYDROGRAPHICAL CONDITIONS ON GEOGRAPHICAL

ENVIRONMENT OF PANČEVAČKI RIT BEFORE AND AFTER THE MELIORATION – EXAMPLE OF THE GEOSPATIAL TRANSFORMATION


Dragica Gatarić, Zora Živanović:
RASELJENA I DELILMIČNO RASELJENA NASELJA NA TERITORIJI ZMIJANJA

Dragica Gatarić and Zora Živanović
RESETTLED AND SEMI – RESETLLED COMMUNITIES ON THE TERRITORY OF ZMIJANJE