GLASNIK/HERALD – 25 (2021)

HERALD CIJELI - HERALD IN WHOLE - 25 - DOWNLOAD

IMPRESUM
KORICE

ISSN 2232-8610 (PRINTED)

ISSN 2232-8629 (ONLINE)

Tatjana Popov, Slobodan Gnjato, Goran Trbić i Marko Ivanišević
PROMJENE TEMPERATURE VAZDUHA U ISTOČNOJ HERCEGOVINI U PERIODU 1961‒2016. GODINE

Tatjana Popov, Slobodan Gnjato, Goran Trbić and Marko Ivanišević
CHANGES IN AIR TEMPERATURE OVER THE EAST HERZEGOVINA IN THE 1961‒2016 PERIODS


Dejan Đorđević, Tijana Dabović, Tijana Đorđević i Bojana Pjanović
METODOLOŠKI PRISTUP IZRADI SCENARIJA PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE DO 2035. GODINE

Dejan Đorđević, Tijana Dabović, Tijana Đorđević and Bojana Pjanović
METHODOLOGICAL APPROACH TO CREATION OF SPATIAL DEVELOPMENT SCENARIO OF THE REPUBLIC OF SERBIA UNTIL 2035


Mirko Grčić
GEOGRAFSKE KARTE SRBIJE I CRNE GORE RUSKIH KARTOGRAFA U 19. VEKU

Mirko Grčić GEOGRAPHICAL MAPS OF SERBIA AND MONTENEGRO BY RUSSIAN CARTOGRAPHERS IN THE 19TH CENTURY


Mirjana Gajić, Rajko Golić iSrđa Popović
GLOBALIZACIJA I SIROMAŠTVO

Mirjana Gajić, Rajko Golić and Srđa Popović
GLOBALIZATION AND POVERTY


Viktor Nikolajevič Fedorko
PROMJENE U ETNIČKOJ STRUKTURI I TERITORIJALNOM RAZMJEŠTAJU GLAVNIH ETNIČKIH GRUPA U REPUBLICI UZBEKISTAN U POST-SOVJETSKOM PERIODU

Viktor Nikolaevich Fedorko
CHANGE IN THE ETHNIC STRUCTURE OF POPULATION AND SETTLEMENT OF THE MAIN ETHNOS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE POST-SOVIET PERIOD


Luka Sabljić i Davorin Bajić
MAPIRANJE POPLAVLJENIH PODRUČJA PRIMJENOM DALJINSKE DETEKCIJE NA PRIMJERU RIJEKE SANE

Luka Sabljić and Davorin Bajić
MAPPING OF FLOODED AREAS USING REMOTE SENSING ON THE EXAMPLE OF THE SANA RIVER


Mira Mandić i Dragica Delić
SOCIJALNOGEOGRAFSKE POSLJEDICE PROMJENA U STRUKTURI PRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE

Mira Mandić and Dragica Delić
SOCIO-GEOGRAPHICAL CONSEQUENCES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE REPUBLIC OF SRPSKA’S ECONOMY


Aleksandra Petrašević, Davorin Bajić i Luka Sabljić
UTICAJ RELJEFA NA PROSTORNU DISTRIBUCIJU STANOVNIŠTVA REPUBLIKE SRPSKE

Aleksandra Petrašević, Davorin Bajić and Luka Sabljić
THE IMPACT OF RELIEF ON THE DISTRIBUTION OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF SRPSKA


Dejan Puhalo i Mira Mandić
MOGUĆNOSTI TURISTIČKE VALORIZACIJE GEOPOTENCIJALA PODRUČJA ZUBAČKA UBLA – GRAD TREBINJE – PRISTUP PROSTORNO-FUNKCIONALNOJ ORGANIZACIJI

Dejan Puhalo and Mira Mandić
OPPORTUNITIES FOR TOURIST VALORIZATION OF THE ZUBAČKA UBLA AREA – CITY OF TREBINJE – AN APPROACH TO SPATIAL-FUNCTIONAL ORGANIZATION


Milimir Lojović, Obren Gnjato i Srđa Popović
STEĆCI NA PODRUČJU TREBINJA

Milimir Lojović, Obren Gnjato and Srđa Popović
THE ORIGIN OF STEĆAK TOMBSTONES LOCATED IN TREBINJE AREA


Slađana Petronić, Biljana Lubarda, Nataša Bratić i Tanja Maksimović
URBANA FLORA BIJELJINE

Slađana Petronić, Biljana Lubarda, Nataša Bratić and Tanja Maksimović
URBAN FLORA OF BIJELJINA