GLASNIK/HERALD – 26 (2022)

HERALD CIJELI – HERALD IN WHOLE – 26 – DOWNLOAD

IMPRESUM
KORICE

ISSN 2232-8610 (PRINTED)
ISSN 2232-8629 (ONLINE)


Goran Trbić, Vladimir Đurđević, Tatjana Popov, Stevan Savić i Dragan Burić
PROJEKCIJE KLIMATSKIH PROMJENA U SLIVU RIJEKE VRBAS

Goran Trbić, Vladimir Đurđević, Tatjana Popov, Stevan Savić and Dragan Burić
PROJECTIONS OF CLIMATE CHANGES IN THE VRBAS RIVER BASIN


Davorin Bajić, Dragutin Adžić i Luka Sabljić
KLASIFIKACIJA OZIMIH KULTURA KOMBINACIJOM VIŠEVREMENSKIH OPTIČKIH SENTINEL-2 I RADARSKIH SENTINEL-1 SNIMAKA

Davorin Bajić, Dragutin Adžić and Luka Sabljić
WINTER CROPS CLASSIFICATION USING COMBINATION OF MULTI-TEMPORAL OPTICAL SENTINEL-2 AND RADAR SENTINEL-1 IMAGES


Branislav Drašković
TIPOVI I PROMJENE POVRŠINSKE VLAŽNOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ PREMA WATER AND WETNESS BAZI PODATAKA

Branislav Drašković
TYPES AND CHANGES OF SURFACE WETNESS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA ACCORDING TO COPERNICUS WATER AND WETNES DATABASE


Mlađen Trifunović
HARVIJEVO BALTIMORSKO PREUMLJENJE I NACRT KRITIČKE GEOGRAFIJE

Mlađen Trifunović
HARVEY’S BALTIMORE CONVERSION (METANOIA) AND OUTLINE OF CRITICAL GEOGRAPHY


Dajana Tešić
PRIMENA GIS-A U PROCENI POTENCIJALA SOLARNE ENERGIJE U OPŠTINI KURŠUMLIJA

Dajana Tešić
APPLICATION OF GIS IN SOLAR ENERGY POTENTIAL ASSESSMENT IN KURŠUMLIJA MUNICIPALITY


Mira Mandić, Dragica Delić i Bojan Garić
MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA REVITALIZACIJE RURALNIH PODRUČJA – PRIMJER PROSTORA ZMIJANJA

Mira Mandić, Dragica Delić, and Bojan Garić
POSSIBILITIES AND LIMITATIONS TO REVITALIZATION OF RURAL AREAS – THE STUDY CASE OF ZMIJANJE


Marija Stojanović, Marko Simić, i Dragoljub Sekulović
GRAFIČKO DIZAJNIRANJE VOJNE TOPOGRAFSKE KARTE RAZMERA 1:25000

Marija Stojanović, Marko Simić, and Dragoljub Sekulović
GRAPHIC DESIGN OF MILITARY TOPOGRAPHIC MAPS SCALE 1:25000


Ivan Milić
OSNOVNI POKAZATELJI DEMOGRAFSKOG RAZVOJA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Ivan Milić
BASIC INDICATORS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF BRČKO DISTRICT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA


 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.