Originalni naučni rad/Original scientific paper
USC 339.732.4:364.662(1-773)
DOI 10.7251/HER2125077G
DOWNLOAD .pdf


Mirjana Gajić1, Rajko Golić1 i Srđa Popović2
1
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, Srbija
2Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, Crna Gora

 

Sažetak: U radu se analizira višedimenzionalni fenomen siromaštva koji se javlja kao globalni društveni problem. Siromaštvo predstavlja složeni socijalni problem koji se ne može analizirati samo pokazateljima kao što je BDP po stanovniku, koji je najčešći pokazatelj, već u kombinaciji sa ostalim pokazateljima, koji daju realniju sliku o dimenziji i obimu siromaštva u svetu i u Srbiji. Rad ukazuje na uzroke siromaštva, geografsku distribuciju, socijalnu distribuciju i posledice koje to ima na pojedinca i društvo u celini. Važno pitanje koje autori analiziraju je korelacija između siromaštva i globalnih trendova koji su rezultat međunarodnih ekonomskih odnosa i nivoa razvoja. U radu se postavlja pitanje da li i u kojoj meri globalizacija utiče na siromaštvo i da li je ekonomski rast dovoljno sredstvo za smanjenje siromaštva.
Ključne reči: siromaštvo, apsolutno siromaštvo, relativno siromaštvo, indeks ljudskog razvoja, globalizacija.


 

GLOBALIZATION AND POVERTY

 

Mirjana Gajić1, Rajko Golić1 and Srđa Popović2
1University of Belgrade, Faculty of Geography, Belgrade, Serbia
2Mediteranian Business Studies College, Tivat, Montenegro

  

Abstract: The paper analyzes the multidimensional phenomenon of poverty that appears as a global social problem. Poverty represents a complex social problem that can not be analyzed only by indicators such as GDP per capita, which is the most common indicator, but in combination with other indicators, which give a more realistic picture of the dimension and the extent of poverty in the world and in Serbia. The paper points to causes of poverty, geographical distribution, social distribution and the consequences it has for the individual and society as a whole. The important issue that the authors analyze is the correlation between poverty and global trends that are the result of international economic relations and the level of development. The paper raises the question of whether and to what extent globalization impacts on poverty and whether economic growth is sufficient means to reduce poverty.
Key words: poverty, absolute poverty, relative poverty, human development index, globalization.


CITIRAJTE (Cite this article):

Gajić, M., Golić R., & Popović, S. (2021). Globalizacija i siromaštvo. Glasnik/Herald, 25, 77‒92. https://doi.org/10.7251/HER2125077G

Gajić, M., Golić R., & Popović, S. (2021). Globalization and Poverty. Glasnik/Herald, 25, 77‒92. https://doi.org/10.7251/HER2125077G


Autor za korespondenciju: Rajko Golić, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Studentski trg 3/3, 11000 Beograd, Srbija, E-mail: rajko.golic@gef.bg.ac.rs

Corresponding author: Rajko Golić, University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/3, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: rajko.golic@gef.bg.ac.rs

 

 

 

 


Mirjana Gajić1, Rajko Golić1 i Srđa Popović2

1Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, Srbija

2Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, Crna Gora

 

 

Sažetak: U radu se analizira višedimenzionalni fenomen siromaštva koji se javlja kao globalni društveni problem. Siromaštvo predstavlja složeni socijalni problem koji se ne može analizirati samo pokazateljima kao što je BDP po stanovniku, koji je najčešći pokazatelj, već u kombinaciji sa ostalim pokazateljima, koji daju realniju sliku o dimenziji i obimu siromaštva u svetu i u Srbiji. Rad ukazuje na uzroke siromaštva, geografsku distribuciju, socijalnu distribuciju i posledice koje to ima na pojedinca i društvo u celini. Važno pitanje koje autori analiziraju je korelacija između siromaštva i globalnih trendova koji su rezultat međunarodnih ekonomskih odnosa i nivoa razvoja. U radu se postavlja pitanje da li i u kojoj meri globalizacija utiče na siromaštvo i da li je ekonomski rast dovoljno sredstvo za smanjenje siromaštva.

Ključne reči: siromaštvo, apsolutno siromaštvo, relativno siromaštvo, indeks ljudskog razvoja, globalizacija.

 

 

GLOBALIZATION AND POVERTY

 

Mirjana Gajić1, Rajko Golić1 and Srđa Popović2

1University of Belgrade, Faculty of Geography, Belgrade, Serbia

2Mediteranian Business Studies College, Tivat, Montenegro

 

 

Abstract: The paper analyzes the multidimensional phenomenon of poverty that appears as a global social problem. Poverty represents a complex social problem that can not be analyzed only by indicators such as GDP per capita, which is the most common indicator, but in combination with other indicators, which give a more realistic picture of the dimension and the extent of poverty in the world and in Serbia. The paper points to causes of poverty, geographical distribution, social distribution and the consequences it has for the individual and society as a whole. The important issue that the authors analyze is the correlation between poverty and global trends that are the result of international economic relations and the level of development. The paper raises the question of whether and to what extent globalization impacts on poverty and whether economic growth is sufficient means to reduce poverty.

Key words: poverty, absolute poverty, relative poverty, human development index, globalization.

 

Autor za korespondenciju: Rajko Golić, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Studentski trg 3/3, 11000 Beograd, Srbija, E-mail: rajko.golic@gef.bg.ac.rs

Corresponding author: Rajko Golić, University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/3, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: rajko.golic@gef.bg.ac.rs

 

CITIRAJTE (Cite this article):

Gajić, M., Golić R., & Popović, S. (2021). Globalizacija i siromaštvo. Glasnik/Herald, 25, 77‒92. https://doi.org/10.7251/HER2125077G

Gajić, M., Golić R., & Popović, S. (2021). Globalization and Poverty. Glasnik/Herald, 25, 77‒92. https://doi.org/10.7251/HER2125077G