Оргиналан научни рад
UDC: 325.1(497.6 ПРЊАВОР)
DOWNLOAD .pdf


Драшко Маринковић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: Град Прњавор ‒ главни нодално-функционални центар општине Прњавор се у потпуности развио у складу са наведеним чињеницама и као такав се и даље развија са основном функцијом општинског центра. Динамика развоја и преображаја града довела je до веома значајних промјена социо-економске структуре становништва, територијалног ширења града, урбане и функционалне трансформације, као и јаче повезаности града са околином. Ово je између осталог изазвало интензивирање дневних миграција овог простора. Кроз дневне миграције као сложени друштвени просторно-временски процес се рефлектују бројна друштвено-економска, социјална, етно-психолошка, културно-етничка и политичка збивања на овом простору.
Кључне ријечи: град Прњавор, општина Прњавор, дневне миграције, функције, гравитациони центар.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Маринковић, Д. (2002). Град Прњавор ‒ општинско средиште и најјачи гравитациони центар дневних миграција простора општине Прњавор. Herald, 7, 45‒55.