HERALD CIJELI - HERALD IN WHOLE - 23 - DOWNLOAD

IMPRESUM
KORICE

ISSN 2232-8610 (PRINTED)

ISSN 2232-8629 (ONLINE)

Vjačeslav Leonidovič Baburin
EKONOMIJA BIVŠIH REPUBLIKA JUGOSLAVIJE


Vyacheslav Leonidovich Baburin
ECONOMY OF FORMER YUGOSLAV  REPUBLICS


Mirko Grčić
GEOGRAFSKE PREDSTAVE O BALKANSKOM POLUOSTRVU NA KARTI ISTOKA SVETOG JERONIMA


Mirko Grčić
GEOGRAPHICAL PERCEPTION OF THE BALKAN PENINSULA ON THE MAP OF EAST BY ST. JEROME


Tatjana Popov i Dragica Delić
SAVREMENE KLIMATSKE PROMJENE NA PODRUČJU SEMBERIJE − UTICAJI NA AGRARNU PROIZVODNJU

Tatjana Popov and Dragica Delić
RECENT CLIMATE CHANGE IN THE SEMBERIJAREGION − IMPACT ON AGRICULTURAL PRODUCTION


Slobodan Gnjato, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Obren Gnjato i Marko Ivanišević
ELEMENTI ODRŽIVOSTI I KVALITETA VODE KOTLANIČKOG JEZERA


Slobodan Gnjato, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Obren Gnjato and Marko Ivanišević
ELEMENTS OF SUSTAINABILITY AND WATER QUALITY OF KOTLANIČKO LAKE


Tatjana Popov, Slobodan Gnjato i Goran Trbić
EKSTREMNI TEMPERATURNI I PADAVINSKI MJESECIU ISTOČNOJ HERCEGOVINI


Tatjana Popov, Slobodan Gnjato and Goran Trbić
EXTREME TEMPERATURE AND PRECIPITATION MONTHS IN THE EAST HERZEGOVINA REGION


Milenko Živković i Mira Mandić
ISTORIJSKO-GEOGRAFSKI, ETNOGEOGRAFSKI I DRŽAVOTVORNI SUBJEKTIVITET SRBA ZAPADNE SLAVONIJE

Milenko Živković and Mira Mandić
HISTORICAL-GEOGRAPHICAL, ETHNIC-GEOGRAPHICAL AND STATEHOOD INDIVIDUALITY OF THE WEST SLAVONIA SERBS


Dragica Delić
ULOGA NASELJA U PROSTORNO-FUNKCIONALNOM INTEGRISANJU REGIONA PODRINJE

Dragica Delić
THE ROLE OF SETTLEMENTS IN SPATIAL-FUNCTIONALINTEGRATION OF THE PODRINJE
REGION


Gorana Todorić, Dejan Vasić i Dragoljub Sekulović
RAČUNANJE POMJERANJA ZEMLJINE KORE UPOTREBOM GEODETSKE TEHNIKE VLBI


Gorana Todorić, Dejan Vasić and Dragoljub Sekulović
CALCULATIONS OF EARTH’S CRUST MOVEMENT USING GEODETIC VLBI TECHNIQUE