О ЧАСОПИСУ

 

ГЛАСНИК/HERALD је научни часопис, чији је издавач Географско друштво Републике Српске (у суиздаваштву са Природно-математичким факултетом Универзитета у Бањој Луци).

Први број часописа је објављен 1996. године. Објављује се једном годишње.

Часопис има ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629).

Регистрован је у библиографској бази COBISS/OPAC (Online Public Access Catalog).

Од 2010. године, часопис има аналитички обрађене чланке (DOI – Digital Object Identifier System и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Сви радови у часопису имају додијељен UDC.

Часопис има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој су објављени сви бројеви часописа.

На ранг-листи категорисаних научних часописа у Републици Српској у складу са одредбама Правилника о публиковању научних публикација (Службени гласник Републике Српске, бр. 77/17) часопис се налази у првој категорији.

 

ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛОКРУГ ЧАСОПИСА

 

ГЛАСНИК/HERALD објављује само оригиналне радове који још нису објављени у другим научним публикацијама. Часопис објављује радове класификоване у сљедеће категорије: оригинални научни рад, који представља ауторско оригинално научно истраживање чији резултати још нису објављени; прегледни научни рад, који представља изворни критички преглед једног истраживачког поља или његовог дијела у коме је аутор дао одговарајући допринос, видљив на основу аутоцитата; стручни рад, који представља користан допринос професији и не мора представљати оригинално истраживање.

 

ТЕМЕ ЧАСОПИСА

 

Часопис ГЛАСНИК/HERALD објављује радове из области географије и њених сродних дисциплина. Часопис објављује радове из широког спектра дисциплина чији су субјекти природа (физичка географија, геологија, наука о тлу, екологија, животна средина, геохемијски процеси итд.), човјек и његове активности (друштвена географија, регионална географија, картографија, туризам, просторно планирање, дидактика итд.). Објављују се радови из сљедећих области: геоморфологија, геологија, климатологија, хидрологија, биогеографија, географија земљишта, географија становништва, географија насеља, економска географија, туризам, политичка географија, регионална географија, просторно планирање, картографија, географски информациони систем итд.

 

ПОЛИТИКА ОТВОРЕНОГ ПРИСТУПА ЧАСОПИСА

 

Часопис ГЛАСНИК/HERALD омогућава непосредан отворени приступ свим садржајима у складу са принципом да истраживања доступна јавности подстичу већу глобалну размјену знања, како је то дефинисано лиценцом Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Часопис дозвољава ауторима да након објављивања депонују издавачеву PDF верзију рада у репозиторијумима институција и некомерцијалних архива или да га објављују на њиховим личним веб-сајтовима (укључујући и друштвене мреже као што су ResearchGate, Academia.edu итд.) или на веб-сајтовима Универзитета/Факултета. Потребно је пружити потпуне библиографске податке (имена аутора, наслов рада, назив часописа, број, странице) о оригиналној публикацији и повезати документ са DOI бројем рада.

 

ПЛАЋАЊА

 

Часопис ГЛАСНИК/HERALD не наплаћује никакве накнаде − ни за подношење рукописа, ни за рецензирање радова, нити за њихово објављивање.