UDC: 325.254:572.9(497.113)
DOWNLOAD .pdf


Mилка Бубало и Јован Плавша
Природно-математички факултет, Институт за географију, Нови Сад

 

Сажетак: По попису 1996. године у Војводини се сместило 257.739 избеглица, што je у односу на стање у време пописа 1991. довело до пораста становништва ове регије за 12,8%. Од укупног броја избеглица које су досељене у Војводину до пописа 1996. са простора Босне и Херцеговине je дошло 97.474 лица или 37,8% од укупног броја избеглица. Највећи утицај на размештај избеглица у Војводини имао je и размештај колониста из 1948. године. Колонисти досељени после Другог светског рата су повећали популацију Војводине (у односу на попис 1948) за 38,4%. Ова невероватна сличност у бројевима и разлика од само 0,6% може само да потврди зачуђујућу истину и тврдњу да се историја понавља, што се уклапа у заклетву непријатеља српског народа о исељавању са српских огњишта. Још су усташе, односно Павелић, прокламовали идеју водиљу ‒ трећину Срба побити, трећину покрстити и трећину протерати, па пошто у такозваној НДХ план није у потпуности остварен, намеће се закључак да се један део остварује и данас, на самом крају XX века. Највећи број босанских избеглица (41,4%), као и колониста (63,4%) je са простора Босанске Крајине и то из Дрвара, Босанске Крупе, Босанског Петровца, Бихаћа. Међутим, град који није дао велики број колониста, али je дао највећи број избеглица Босанке Крајине je Сански Мост (16,9% избеглица Босанске Крајине). Знатно мање избеглица je досељено из Средње Босне 27.923 (28,6%), још мање из Херцеговине и са простора Босанске Посавине, одакле je стигло нешто преко 10% избеглица, а само 5,8% из Источне Босне. Простор Бачке je прихватио више од половине босанских избеглица (56,3%), потом Срем (23,4%), a једна петина je у Банату (20,2%). Колонисти су најбројни у Банату (55,9%), а само 9,3% свих колониста je досељено у Срем. Иако je мало подударање процентуалног удела колониста и избеглица по пojединим регијама, анализа по општинама даје много боље показатеље и велику сличност.
Кључне речи: избеглице, колонисти, Босна и Херцеговина, Војводина.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бубало, M., & Плавша, Ј. (2000). Избеглице из Босне и Херцеговине у Војводини. Herald, 5, 115‒123.