UDC: 325.254:572.9(497.113)
DOWNLOAD .pdf


Milka Bubalo i Jovan Plavša
Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju, Novi Sad

 

Sažetak: Po popisu 1996. godine u Vojvodini se smestilo 257.739 izbeglica, što je u odnosu na stanje u vreme popisa 1991. dovelo do porasta stanovništva ove regije za 12,8%. Od ukupnog broja izbeglica koje su doseljene u Vojvodinu do popisa 1996. sa prostora Bosne i Hercegovine je došlo 97.474 lica ili 37,8% od ukupnog broja izbeglica. Najveći uticaj na razmeštaj izbeglica u Vojvodini imao je i razmeštaj kolonista iz 1948. godine. Kolonisti doseljeni posle Drugog svetskog rata su povećali populaciju Vojvodine (u odnosu na popis 1948) za 38,4%. Ova neverovatna sličnost u brojevima i razlika od samo 0,6% može samo da potvrdi začuđujuću istinu i tvrdnju da se istorija ponavlja, što se uklapa u zakletvu neprijatelja srpskog naroda o iseljavanju sa srpskih ognjišta. Još su ustaše, odnosno Pavelić, proklamovali ideju vodilju ‒ trećinu Srba pobiti, trećinu pokrstiti i trećinu proterati, pa pošto u takozvanoj NDH plan nije u potpunosti ostvaren, nameće se zaključak da se jedan deo ostvaruje i danas, na samom kraju XX veka. Najveći broj bosanskih izbeglica (41,4%), kao i kolonista (63,4%) je sa prostora Bosanske Krajine i to iz Drvara, Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca, Bihaća. Međutim, grad koji nije dao veliki broj kolonista, ali je dao najveći broj izbeglica Bosanke Krajine je Sanski Most (16,9% izbeglica Bosanske Krajine). Znatno manje izbeglica je doseljeno iz Srednje Bosne 27.923 (28,6%), još manje iz Hercegovine i sa prostora Bosanske Posavine, odakle je stiglo nešto preko 10% izbeglica, a samo 5,8% iz Istočne Bosne. Prostor Bačke je prihvatio više od polovine bosanskih izbeglica (56,3%), potom Srem (23,4%), a jedna petina je u Banatu (20,2%). Kolonisti su najbrojni u Banatu (55,9%), a samo 9,3% svih kolonista je doseljeno u Srem. Iako je malo podudaranje procentualnog udela kolonista i izbeglica po pojedinim regijama, analiza po opštinama daje mnogo bolje pokazatelje i veliku sličnost.
Ključne reči: izbeglice, kolonisti, Bosna i Hercegovina, Vojvodina.


CITIRAJTE (Cite this article):
Bubalo, M., & Plavša, J. (2000). Izbeglice iz Bosne i Hercegovine u Vojvodini. Herald, 5, 115‒123.