Изборна Скуштине Географског друштва Републике Српске одржана је 13. маја 2023. године на којој је је извршен избор нових представника и управљачких тијела Географског друштва због истека мандата претходним и покренута је иницијатива за измјену Статута.

Послије скупштине одржан је семинар за наставнике и професоре географије. Tеме семинара биле су: проф. др Млађен Трифуновић: Интерпретативни елементи наставног процеса и примјена конструктивистичке концепције учења у настави географије; проф. др Тања Мишлицки Томић: Пејзажи завичаја и др Слободан Гњато: Енергетски сектор у БиХ- утицај на животну средине.

Редовна Скуштини је одржана 29. јуна 2023. године на којој је усвојен нови Статут. Скупштини је предсједавало ново руководство, представљен је план рада у наредном изборном периоду, формирани Уређивачки савјет, Комисија за научни рад и Комисија за наставни рад. Наведена тијела формирана су са циљем ефикаснијег оставаривања програмских задатака  Географског друштва.

Након засједања и одлука изборне и редовне Скупштине наведена тијела и изабрани појединци носиоци су реализације плана рада ГДРС.

Предсједник Скупштине ГДРС проф. др Драшко Маринковић

Замјеник предсједника Скупштине ГДРС проф. др Драго Тодић

Предсједник ГДРС проф. др Мира Мандић

Замјеник предсједника ГДРС проф. др Александра Петрашевић

Управни одбор ГДРС

 Проф. др Мира Мандић, предсједник

Проф. др Александра Петрашевић, замјеник предсједника Управног одбора

Проф. др Горан Трбић

Проф. др Млађен Трифуновић

Проф. др Тања Томић Мишлицки

Јелена Врховац, проф.

Биљана Марчић, проф.

Надзорни одбор                                                                    Суд части

Проф. др Душица Пешевић, предсједник                          Др Драган Папић, доцент

Проф. др Весна Рајчевић,                                                     Саша Тепшић, проф.

Миладин Бранковић, проф.                                                 Вања Јењетовић, проф.

Уређивачки савјет

Проф. др Млађен Трифуновић, предсједник

Проф др Игор Зекановић

Проф. др Душица Пешевић

Проф др Александра Петрашевић

Проф. др Радислав Тошић

Главни и одговорни уредник научног часописа Хералд: Проф. др Татјана Попов

 

Главни и одговорни уредник научно-популарног часописа Српске земље и свијет:

Драшко Пераћ, проф.

Комисија за наставни рад                                                 Комисија за научни рад

Проф. др Млађен Трифуновић, предсједник                   Проф. др Горан Трбић, предсједник

Слађана Танасић, проф.                                                     Проф. др Рајко Гњато

Јасминка Мрђен,  проф.                                                     Проф.др Мира Мандић

Свјетлана Марић, проф.                                                     Проф. др Даворин Бајић

Билана Марчић, проф.                                                        Проф. др Неда Живак

Програм рада  за наредни период изложила је предсједница ГДРС проф. др Мира Мандић.

У програму рада  ГДРС за наредни период планиране су сљедеће активности:

Издавачка дјелатност

Излазак бар једног броја научног часописа Хералд годишње (електронско и штампано издање на српском и енглеском језику); Издавање монографских и посебних издања; Обнова научно-популарног часописа Српске земље и свијет (два броја годишње у електронском издању): уредник Драшко Пераћ, проф.

Образовна, стручна и јавна дјелатност

Обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе; Отворена  јавна предавања; Одржавање семинара за наставнике и професоре једном годишње; Покретање географских радионица за дјецу; Покретање такмичења ученика основних и средњих школа из области географије; Рад на унапређењу наставних планова и програма  у гимназији  и средњим стручним и техничким школама; Обиљежавање пригодних датума који су значајни за географску науку и струку кроз јавна предавања или оглашавања у медијима; Учешће у раду различитих стручних комисија као и пројектним активностима.

Научно-истраживачки рад

Научна истраживања за потребе друштвене праксе – учествовање у разним мултидисциплинарним тимовима; Покретање иницијатива за проучавање географске проблематике актуелне у друштвеним и физичко-географским процесима у простору Републике Српске; Сарадња са другим географским друштвима из региона (научни конгреси и конференције, суорганизација конгреса географа из региона 2024.), сарадња са стручним удружењима сличног научног и стручног дјеловања, државним институцијама и локалним заједницама.

Остале активности

– Планира се даљи развој сарадње ГДРС са Студијским програмом географије Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци у циљу реализације  задатака географске науке и њене промоције;

– Предложено је и планира се да ГДРС и даље развија сарадњу са Републичким педагошким заводом Републике Српске, а савјетник за географију би по функцији требао бити стални члан Комисије за наставни рад ГДРС;

– Предложено је да се у наредном периоду уради нови регистар чланова и електронска база са контакт подацима и мејл адресама, а у циљу ефикаснијег функционисања и размјене података и информација међу члановима ГДРС;

– Предложено је и усвојено да се уведе обавезна годишња чланарина за све чланове ГДРС у износу од 20 КМ за запослене и по 10 КМ за незапослене. Чланарина би се уплаћивала до 30. септембра за текућу годину лично на сталној адреси или путем уплатнице на жиро рачун ГДРС.

Изабран почасни члан ГДРС

Чланови Скупштине су једногласно усвојили приједлог проф. др Рајка Гњата да се др Мирко Грчић,  професор емеритус Географског факултета Универзитета у Београду и члан Српског географског друштва изабере за почасног члана ГДРС.  Проф. др Мирко Грчић активно сарађује са ГДРС од оснивања дајући велики допринос његовом развоју.