Dušica Pešević (2024). Cirkularna ekonomija – uloga i značaj u zaštiti životne sredine.  Banja Luka: Prirodno- matematički fakultet i Geografsko društvo Republike Srpske.  ISBN978-99976-86-18-3


Irena Medar-Tanjga (2023). Očuvanje identiteta Srba u Sloveniji. Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. ISBN: 978-99976-937-8-5


Irena Medar-Tanjga (2023). Etnodemografski položaj Srba u Sloveniji. Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. ISBN: 978-99976-937-7-8


Mlađen Trifunović i Aleksandra Petrašević (2021). Pješčani model proširene stvarnosti – istorijat, osnovne komponente i upotreba u razvoju prostornog mišljenja u topografskom modelovanju monografija ISBN: 978-99976-937-4-7


Tatjana Popov (2020). Uticaj savremenih klimatskih promjena na fitogeografska obilježja Republike Srpske. Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-711-9-6


Mlađen Trifunović (2020). Prostorno mišljenje u geonaukama Osnovne koncepcije, modeli psihokognitivnog razvoja i metodologija istraživanja monografija. Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN 978-99976-937-0-9


Milenko Živković (2020). Zapadni Balkan u kontekstu odnosa centar‒periferija. Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-711-8-9


Igor Zekanović (2020). Spoljašnji faktori geopolitičkog položaja Republike Srpske. Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-711-7-2


Igor Zekanović (2020). Unutrašnji faktori geopolitičkog položaja Republike Srpske. Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-711-6-5


Mira Mandić (2019). Geografski aspekti ruralnog razvoja. Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-711-4-1


Mira Mandić (2019). Grad u prostoru i vremenu. Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-711-5-8


Igor Milunović (2018). Lumbricus terrestris i Lumbricus rubellus (Oligochaeta, Annelida) kao test organizmi za ekotoksikološko procjenjivanje kvaliteta (poljoprivrednog) zemljišta kontaminiranog herbicidima Stomp 330 E i Radazin T-50. Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-711-3-4


Dušica Pešević (2018). Banjalučka regija: životna sredina i problemi održivog razvoja. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-711-2-7


Čedomir Crnogorac, Vesna Rajčević, Obren Gnjato & Srđa Popović (2018). Geografske osnove zaštite životne sredine, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet. ISBN: 978-99976-711-1-0


Vesna Rajčević & Čedomir Crnogorac (2017). Praktikum iz Hidrologije; II dio − limnologija i okeaonologija. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet. ISBN: 86-7352-092-4


Vesna Rajčević & Čedomir Crnogorac (2017). Hidrologija II – potamologija. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet. ISBN: 978-99976-631-8-4


Drago Todić (2017). Matavazi – selo otrgnuto od zaborava. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-631-7-7


Zdravko Marijanac (2016). Baščica. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-631-5-3


Davorin Bajić (2016). Automatizacija izračuna pokazatelja prostorno-strukturnih karakteristika privrede primjenom GIS programiranja. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-631-6-0


Milenko Živković (2016). Funkcionalno područje Gradiške − socijalnogeografska transformacija. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-631-9-1


Rajko Gnjato, Goran Popović, Obren Gnjato & Svjetlana Lolić (2015). Održivo upravljanje šumama, šumskim ekosistemima i zaštićenim područjima Republike Srpske. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-631-4-6


Goran Popović, Rajko Gnjato, Goran Trbić & Srđa Popović (2015). Održivi razvoj šuma i šumskih ekosistema. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-631-3-9


Radislav Tošić (2015). Erozija i bujični tokovi u Republici Srpskoj. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-631-1-5


Slavko Đuranović (2015). Šehovci − selo koje nestaje. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-631-0-8


Aleksandra Petrašević (2015). Kartografske forme geoprostornih komponenata Republike Srpske. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99976-631-2-2


Čedomir Crnogorac, Goran Trbić, Vesna Rajčević, Radoslav Dekić, Dušica Pešević, Svjetlana Lolić, Aleksej Milošević & Miodrag Čelebić (2013). Riječna mreža opštine Mrkonjić Grad − fizičko-geografska i ekološka istraživanja. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-719-8-6


Mira Mandić (2013). Karakteristike urbanog razvoja Banjaluke − savremena prostorno-funkcionalna transformacija grada. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-719-7-9


Čedomir Crnogorac, Radislav Tošić, Goran Trbić, Slavoljub Dragićević, Davorin Bajić, Radoslav Dekić, Vesna Rajčević, Svjetlana Lolić, Tatjana Popov & Novica Lovrić (2012). Sliv Turjanice (fizičko-geografska i ekološka istraživanja). Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-84-98-6


Grupa autora (2012). Demografska stvarnost Republike Srpske 1992−2011. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-719-6-2


Aleksa Kasapović (2012). Liplje − selo i škola. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-719-4-8


Željko Asentić (2012). Derventa i okolna seoska naselja – antropogena obilježje i turističke vrijednosti. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-719-5-5


Radislav Tošić (2012). Sliv akumulacije Drenova (erozivni procesi i zasipanje akumulacije). Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-719-3-1


Mićo Stojanović, Roberto Gašić & Borislav Vukučević (2011). Geopolitika: nauka i (ili) zloupotreba ideje globalne elite. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-608-6-7


Željko Asentić (2011). Programirano učenje geografije. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-608-8-1


Igor Zekanović (2011). Etnodemografske osnove političko-geografskog položaja Republike Srpske. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-608-7-4


Goran Trbić (2010). Ekoklimatska rejonizacija peripanonskog oboda Republike Srpske. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-608-9-8


Mićo Stojanović, Roberto Gašić & Borislav Vukučević (2009). Nauka, logika političke moći informatičke tehnologije. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-608-5-0


Zdravko Marijanac (2008). Izabrani radovi. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-608-1-2


Dušica Pešević (2008). Geografski faktori izbora lokacija deponija i centara za reciklažu komunalnog otpada Banjalučke regije. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-608-4-3


Tanja Mišlicki (2008). Ukrajinska naselja u južnom Potkozarju. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-608-2-9


Irena Medar (2007). Mješoviti brakovi na području opštine Banjaluka 1987−2000. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99955-608-0-5


Aleksandra Petrašević (2006). Uloga centrografskog metoda u komparativnoj analizi geoprostora Republike Srpske. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 978-99938-611-9-5


Drago Todić (2006). Kulturni pejzaž Novogradske opštine. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 99938-611-7-0


Zdravko Marijanac (2005). MB 8877. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 99938-611-5-4


Vesna Babić & Čedomir Crnogorac (2005). Praktikum iz hidrologije (II − limnologija i okeanologija). Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske.


Radislav Tošić (2005). Erozija u slivu rijeke Ukrine. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 99938-611-8-9


Rajko Gnjato & Dragoljub Mirjanić (2005). Fizika atmosfere. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 99938-611-3-8


Draško Marinković (2005). Demografski problemi procesa izbjeglištva u Republici Srpskoj. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 99938-611-6-2


Radislav Tošić & Čedomir Crnogorac (2005). Praktikum iz hidrologije (I – dio − Potamologija). Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN:   99938-611-4-6


Obren Gnjato (2004). Istočna Hercegovina – prirodne turističke vrijednosti. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 99938-611-2-X


Goran Trbić (2004). Lijevče polje − klimatske odlike. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 99938-611-1-1


Draško Marinković (2001). Dnevne migracije stanovništva opštine Prnjavor. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 99938-611-0-3


Milenko Živković (2001). Zapadna Slavonija − Okučansko pakrački kraj − regionalnogeografski pristup. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske.


Drago Todić (2000). Novogradska opština, geografske karakteristike. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske.


Miloš Bjelovitić (1999). Stare Plavnice, geografska studija sela pored Belovara. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 86-7340-003-1


Đuro Marić & Zdravko Marijanac (1996). Banja Laktaši, geografsko-balneološka-turistička monografija. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 86-82677-03-2


Rajko Gnjato & Zdravko Marijanac (1996). Banja Vrućica, geografsko-balneološka-turistička monografija. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 86-82677-02-4


Zdravko Marijanac (1996). Bosna i Hercegovina u XIX vijeku u očima stranaca − zemlja i ljudi. Banjaluka: Geografsko društvo Republike Srpske. ISBN: 86-7044-026-1