Географско друштво Републике Српске објавило је монографију аутора проф. др Миленкa Живковићa „Западни Балкан у контексту односа центар‒периферија“.