Geografsko društvo Republike Srpske objavilo je monografiju autora prof. dr Milenka Živkovića „Zapadni Balkan u kontekstu odnosa centar‒periferija“.