UDC: 312.2(497.15 P.C.)
DOWNLOAD .pdf


Бранислав С. Ђурђев1 и Драшко Маринковић2
1 Природно-математички факултет, Институт за географију, Нови Сад
2 Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: Смртност становништва Републике Српске у посљедњој декади XX вијека анализира се на основу расположивих података савремене статистичке евиденције: опште стопе морталитета, стопе смртности одојчади, очекиваног трајања живота и главних узрока смртности. За ову прилику израђене су скраћене апроксимативне таблице морталитета за укупно, мушко и женско становништво Републике Српске за 1998. годину. Ови показатељи здравственог стања народа Републике Српске пореде се, каткад je то могуће, са истим у неким балканским земљама: Албанији, Бугарској, Грчкој, Федерацији БиХ, БЈР Македонији, Румунији и CP Југославији. Сви расположиви показатељи указују на релативо повољно здравствено стање грађана Републике Српске, тј. показују да Република Српска има младо, здраво и дуговечно становништво. Међу балканским земљама показатељи здравственог стања народа бољи су једино у Грчкој, а у словенском православном свијету Република Српска има најбоље дугорочне демографске потенцијале.
Кључне ријечи: Република Српска, балканске земље, морталитет, смртност одојчади, очекивано трајање живота, узроци смрти.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Ђурђев, Б. С., & Маринковић, Д. (2001). Морталитет Републике Српске при крају XX виjeкa. Herald, 6, 81‒89.