UDC: 338.48(497.6 Republika Srpska)
DOWNLOAD .pdf


Goran Jović
Filozofski fakultet, Srpsko Sarajevo

 

Sažetak: U radu se analiziraju neki aspekti u turizmu Republike Srpske. U prvom planu nalaze se banjski i planinski turizam, ali povoljni uslovi postoje i za razvoj manifestacionog, lovnog, ruralnog i tranzitnog turizma.
Ključne riječi: turizam, turistički potencijali, Republika Srpska.


CITIRAJTE (Cite this article):
Jović, G. (2003). Neki aspekti turizma Republike Srpske. Herald, 8, 43‒49.