Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 338.43:631.1.016(497.6 PC)
DOI 10.7251/HER1814105M
DOWNOLAD .pdf


Tanja Mišlicki-Tomić1 i Boris Spasojević2
1Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luщi, Republika Srpska
2Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Razvoj agrara u Potkozarju prate različiti problemi uzrokovani prirodnim uslovima, te posebno višedecenijskim destruktivnim socio-ekonomskim procesima. Dinamično socijalno prestrukturiranje i prostorna pokretljivost stanovništva Potkozarja prema razvijenim centrima u neposrednom regionalnom okruženju bitno su izmijenili funkcije i kulturnu fizionomiju ove regije. U vezi s tim, utvrđeni su neki problemi razvoja agrara i definisan model mogućeg razvoja regije.
Ključne riječi: Agrarna područja, razvojni procesi, razvojni problemi, održivi razvoj.


 

SOME ISSUES OF AGRARIAN DEVELOPMENT IN POTKOZARJE REGION

 

Tanja Mišlicki-Tomić1 and Boris Spasojević2
1Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska
2Selvice, Trade and Tourism School, Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Agrarian development in Potkozarje region is characterized with different problems caused by natural conditions and decades of destructive social-economic processes. The dynamic social reorganization and spatial mobility of Potkozarje population towards the developed regional centers largely affected the functions and cultural physiognomy of the region. Referentially, some issues of agrarian development were estimated and a potential model of regional development was defined.
Key words: agrarian zones, development processes, development issues, sustainable development.


CITIRAJTE (Cite this article):
Mišlicki-Tomić, T., & Spasojević, B. (2014). Neki problemi razvoja agrara u Potkozarju. Herald, 18, 105−129. doi:10.7251/HER1814105M
Mišlicki-Tomić, T., & Spasojević, B. (2014). Some Issues of Agrarian Development in Potkozarje Region. Herald, 18, 105−129. doi:10.7251/HER1814105M


Autor za korespondenciju: Tanja Mišlicki-Tomić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina; E-mail: tanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Tanja Mišlicki-Tomić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: tanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org