Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 327::911.3(478.9)
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327105P
DOWNLOAD.pdf


Mihail Porfirovič Burla1 i Anatolij Ivanovič Čistobajev2
1Pridnjestrovski državni univerzitet Tarasa Ševčenka, Tiraspolj
2Sanktpeterburški državni univerzitet, Sankt Peterburg, Ruska Federacija

 

Sažetak: U radu se procjenjuje uticaj savremenih globalnih geopolitičkih procesa na nacionalnu bezbjednost i održivi razvoj samoproglašenog regiona sa neizvjesnim međunarodno-političkim i pravnim statusom – Pridnjestrovske Moldavske Republike (PMR, Pridnjestrovlje). Prati se negativan trend u dinamici geopolitičkog položaja republike u postsovjetskoj eri, koji proizlazi iz raspuštanja Savjeta za međusobnu ekonomsku pomoć i Varšavskog pakta, širenja NATO-a na istok, strateškog opredjeljenja i političkih događaja u susjednim zemljama – Moldaviji i Ukrajini. Prikazuje se da je situacija u Pridnjestrovlju naglo eskalirala zbog sukoba Rusije i Ukrajine, isprovociranog iz inostranstva.

Ključne riječi: geopolitički položaj, političko-pravni status, referendum, samoproglašeni region, održivi razvoj, međunarodna saradnja, Pridnjestrovska Moldavska Republika (Pridnjestrovlje).


UNRECOGNIZED PRIDNESTROVIAN MOLDOVAN REPUBLIC CAUGHT IN THE GRIP OF GLOBAL GEOPOLITICS

Mihail Porfirovich Burla1 and Anatoly Ivanovich Chistobaev2
1Taras Shevchenko Transnistria State University, Tiraspol
2St Petersburg University, St Petersburg, Russia

 

Abstract: The article assesses the influence of contemporary global geopolitical processes on the national security and sustainable development of the self-proclaimed region with an uncertain international political and legal status – the Pridnestrovian Moldavian Republic (PMR, Transnistria). A negative trend in the dynamics of the republic’s geopolitical position in the post-Soviet era is traced, stemming from the dissolution of the Council for Mutual Economic Assistance and the Warsaw Pact Organization, the expansion of NATO to the east, strategic orientation, and political events in neighboring first-order countries – Moldova and Ukraine. It is demonstrated that the situation in Transnistria has sharply escalated due to the conflict between Russia and Ukraine, which was provoked from abroad.

Keywords: geopolitical position, political and legal status, referendum, self-proclaimed region, sustainable development, international cooperation, Pridnestrovian Moldavian Republic (Transnistria).


CITIRAJTE (Cite this article):

Burla, M. P., & Čistobajev, A. I. (2023). Nepriznata Pridnjestrovska Moldavska Republika u zagrljaju globalne geopolitike. Glasnik/Herald, 27, 105‒119. https://doi.org/10.7251/HER2327105P

Burla, M. P., & Chistobaev, A. I. (2023). Unrecognized Pridnestrovian Moldovan Republic Caught in the Grip of Global Geopolitics. https://doi.org/10.7251/HER2327105P


Autor za korespondenciju: Anatolij Ivanovič Čistobajev, Sanktpeterburški državni univerzitet, Univerzitetski nasip 7–9, 199034 Sankt Peterburg, Ruska Federacija, E-mail: chistobaev40@mail.ru
Corresponding author: Anatoly Ivanovich Chistobaev, St Petersburg University, Universitetskaya Embankment 7–9, 199034 St Petersburg, Russia, E-mail: chistobaev40@mail.ru