UDC: 930.85(=411.16)(497.6 Бања Лука)
DOWNLOAD .pdf


Драган Поповић
Професор географије и етнологије, Бања Лука

 

Сажетак:  У овом раду се, у кратким цртама, прати развој бањолучке јеврејске заједнице од формирања (око 1850. г.), преко њеног „златног доба“ (1878‒1941.), а потом и страдања у II свјетском рату које je довело до трајног губљења многих обиљежја ове напредне заједнице. Затим се описује обнова ове, у рату десетковане, Јеврејске општине и њено тихо, једва примјетно битисање у раздобљу 1945‒1990, те напокон њено оживљавање у задњој деценији минулог стољећа. Главни истраживачки дио се односи на актуелни тренутак јеврејске заједнице у Бањој Луци, кад су у питању традиционални живот и обичаји.
Кључне ријечи: Јевреји, јеврејска заједница, гробље, синагога, Бања Лука, миграције, геноцид, етнички сложена патуљаста заједница, занимања, ношња, исхрана, традиционални живот, обичаји, животни циклус, хуманитарни рад, друштвени, вјерски живот.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Поповић, Д. (2003). О Јеврејској заједници у Бањој Луци. Herald, 8, 121‒139.