UDC: 930.85(=411.16)(497.6 Banja Luka)
DOWNLOAD .pdf


Dragan Popović
Profesor geografije i etnologije, Banja Luka

 

Sažetak:  U ovom radu se, u kratkim crtama, prati razvoj banjolučke jevrejske zajednice od formiranja (oko 1850. g.), preko njenog „zlatnog doba“ (1878‒1941.), a potom i stradanja u II svjetskom ratu koje je dovelo do trajnog gubljenja mnogih obilježja ove napredne zajednice. Zatim se opisuje obnova ove, u ratu desetkovane, Jevrejske opštine i njeno tiho, jedva primjetno bitisanje u razdoblju 1945‒1990, te napokon njeno oživljavanje u zadnjoj deceniji minulog stoljeća. Glavni istraživački dio se odnosi na aktuelni trenutak jevrejske zajednice u Banjoj Luci, kad su u pitanju tradicionalni život i običaji.
Ključne riječi: Jevreji, jevrejska zajednica, groblje, sinagoga, Banja Luka, migracije, genocid, etnički složena patuljasta zajednica, zanimanja, nošnja, ishrana, tradicionalni život, običaji, životni ciklus, humanitarni rad, društveni, vjerski život.


CITIRAJTE (Cite this article):
Popović, D. (2003). O Jevrejskoj zajednici u Banjoj Luci. Herald, 8, 121‒139.