Dokumentarni film studenta Studijskog programa Prostorno planiranje Dejana Puhala „Ruska emigracija u Bileći početkom 20. vijeka – Geografsko-istorijski kontekst srpsko-ruskih odnosa“ dostupan je na youtube kanalu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.