Комплетан нови број часописа ГЛАСНИК/HERALD можете преузети на https://www.gdrsbl.org/glasnik-herald-25-2021/.

У свесци 25 часописа ГЛАСНИК/HERALD можете прочитати сљедеће радове:

– Татјана Попов, Слободан Гњато, Горан Трбић и Марко Иванишевић:

ПРОМЈЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ВАЗДУХА У ИСТОЧНОЈ ХЕРЦЕГОВИНИ У ПЕРИОДУ 1961‒2016. ГОДИНЕ

– Дејан Ђорђевић, Тијана Дабовић, Тијана Ђорђевић и Бојана Пјановић:

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ИЗРАДИ СЦЕНАРИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 2035. ГОДИНЕ

– Мирко Грчић:

ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ РУСКИХ КАРТОГРАФА У 19. ВЕКУ

– Мирјана Гајић, Рајко Голић и Срђа Поповић:

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И СИРОМАШТВО

– Виктор Николајевич Федоркo:

ПРОМЈЕНЕ У ЕТНИЧКОЈ СТРУКТУРИ И ТЕРИТОРИЈАЛНОМ РАЗМЈЕШТАЈУ ГЛАВНИХ ЕТНИЧКИХ ГРУПА У РЕПУБЛИЦИ УЗБЕКИСТАН У ПОСТ-СОВЈЕТСКОМ ПЕРИОДУ

– Лука Сабљић и Даворин Бајић:

МАПИРАЊЕ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА ПРИМЈЕНОМ ДАЉИНСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ НА ПРИМЈЕРУ РИЈЕКЕ САНЕ

– Мира Мандић и Драгица Делић:

СОЦИЈАЛНОГЕОГРАФСКЕ ПОСЉЕДИЦЕ ПРОМЈЕНА У СТРУКТУРИ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

– Александра Петрашевић, Даворин Бајић и Лука Сабљић:

УТИЦАЈ РЕЉЕФА НА ПРОСТОРНУ ДИСТРИБУЦИЈУ СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

– Дејан Пухалo и Мира Мандић:

МОГУЋНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ГЕОПОТЕНЦИЈАЛА ПОДРУЧЈА ЗУБАЧКА УБЛА – ГРАД ТРЕБИЊЕ – ПРИСТУП ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

– Милимир Лојовић, Обрен Гњато и Срђа Поповић:

СТЕЋЦИ НА ПОДРУЧЈУ ТРЕБИЊА

– Слађана Петронић, Биљана Лубардa, Наташа Братић и Тања Максимовић:

УРБАНА ФЛОРА БИЈЕЉИНЕ