Комплетан нови број часописа ГЛАСНИК/ХЕРАЛД можете преузети на: https://www.gdrsbl.org/glasnik-herald-26-2022/

– Горан Трбић, Владимир Ђурђевић, Татјана Попов, Стеван Савић и Драган Бурић:

ПРОЈЕКЦИЈЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА У СЛИВУ РИЈЕКЕ ВРБАС

– Даворин Бајић, Драгутин Аџић и Лука Сабљић:

КЛАСИФИКАЦИЈА ОЗИМИХ КУЛТУРА КОМБИНАЦИЈОМ ВИШЕВРЕМЕНСКИХ

ОПТИЧКИХ СЕНТИНЕЛ-2 И РАДАРСКИХ СЕНТИНЕЛ-1 СНИМАКА

– Бранислав Драшковић:

ТИПОВИ И ПРОМЈЕНЕ ПОВРШИНСКЕ ВЛАЖНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПРЕМА WАTER AND WETNESS БАЗИ ПОДАТАКA

– Млађен Трифуновић:

ХАРВИЈЕВО БАЛТИМОРСКО ПРЕУМЉЕЊЕ И НАЦРТ КРИТИЧКЕ ГЕОГРАФИЈЕ

– Дајана Тешић:

ПРИМЕНА ГИС-А У ПРОЦЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У ОПШТИНИ КУРШУМЛИЈА

– Мира Мандић, Драгица Делић и Бојан Гарић:

МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА – ПРИМЈЕР ПРОСТОРА ЗМИЈАЊА

– ­Марија Стојановић, Марко Симић и Драгољуб Секуловић:

ГРАФИЧКО ДИЗАЈНИРАЊЕ ВОЈНЕ ТОПОГРАФСКЕ КАРТЕ РАЗМЕРА 1:25000

– Иван Милић:

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ