Zavod za udžbenike i nastavna sredstva objavio je novi udžbenik Geografija za prvi razred gimnazije autora dr Gorana Trbića i dr Tatjane Popov.

Udžbenik, namijenjen učenicima prvog razreda gimnazije svih smjerova, koncipiran je prema sadržajima i operativnim ciljevima (ishodima) programa navedenim u Nastavnom programu za prvi razred gimnazije svih smjerova ‒ Nastavni program za predmet geografija Ministarstva prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske.

Obimna građa udžbenika koja obuhvata cjelokupno gradivo fizičke geografije podijeljena je na osam poglavlja: 1. Uvod u fizičku geografiju, 2. Opšte fizičkogeografske odlike Zemlje, 3. Litosfera, 4. Reljef Zemljine površine, 5. Atmosfera, 6. Hidrosfera, 7. Biosfera i pedosfera i 8. Geografske osnove zaštite životne sredine. Na kraju udžbenika nalazi se rječnik manje poznatih termina i registar najvažnijih pojmova korišćenih u udžbeniku.

Akcenat je stavljen na izučavanje geosistema i fizičko-geografskih procesa na Zemlji.

Sadržaj svih tema u udžbeniku temelji se na najnovijim saznanjima naučnih disciplina fizičke geografije i srodnih nauka. Savremeni svijet karakterišu veoma dinamične promjene u geografskom omotaču. U 21. vijeku, kako se naša prirodna sredina mijenja pod sve izraženijim uticajem ljudi, izučavanje fizičke geografije je uzbudljivije i važnije nego ikad. Iako je nauka sa dugom istorijom razvoja, fizička geografija danas je naročito relevantna u savremenom svijetu, jer mnogi problemi s kojima se suočava društvo uključuju složene interakcije između prirode i ljudi ‒ dostupnost i iscrpljivanje prirodnih resursa; zagađivanje vazduha, vode i zemljišta; podložnost područja klizištima, poplavama, uraganima, tornadima i drugim prirodnim nepogodama; klimatske promjene; ubrzano otapanje ledenog pokrivača; porast nivoa mora, što utiče na ljudsku populaciju koja živi u primorskim regionima; krčenje šuma; izumiranje vrsta itd.

Udžbenik je opremljen mnogobrojnim, pažljivo odabranim, ilustracijama koje su u funkciji teksta i imaju za cilj da kroz ilustraciju svih procesa i oblika olakšaju razumijevanje nastavnog programa, što treba da poveća motivaciju učenika za učenje i potakne ih na dalja istraživanja.

Na kraju svake nastavne jedinice nalaze se zadaci za samostalan rad učenika koji treba da probude interesovanje za dalje istraživanje fizičko-geografskih procesa i pojava i da im omoguće da uočavaju praktičnu primjenu fizičko-geografskih saznanja u savremenom svijetu. Zadaci za samostalan rad učenika treba da doprinesu razvijanju sposobnosti prostornog mišljenja, kritičkog i kreativnog razmišljanja, istraživanja različitih mogućnosti rješavanja problema, upotrebe novih tehnologija i digitalnih alata, itd.

Udžbenik Geografija za prvi razred gimnazije dostupan je u knjižarama Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva.