Polarni vrtlog je veliko područje niskog pritiska i hladnog vazduha koje okružuje Sjeverni i Južni pol Zemlje.

Termin vrtlog (engl. vortex) odnosi se na struju, koja se kreće u krug oko Sjevernog pola suprotno kretanju kazaljke na satu, i koja drži hladan vazduh na sjevernim geografskim širinama, blizu polova.

Često tokom zime na sjevernoj hemisferi, polarni vrtlog postane manje stabilan i dolazi do raspada tog sistema i pojave dva ili tri vrtloga; polarni vrtlog se tada širi, pri čemu dolazi do prodora hladnog arktičkog vazduha prema jugu. VIŠE…

Izvor:NOAA