DOWNLOAD .pdf


Раде Ракита:
Д. М. Никић: Гламоч, насеља и становништво. Географско друштво БиХ, Сарајево, 1989. Посебна издања, књ. VII, Титов Дрвар. Стр. 1‒330.

Миленко Живковић:
Ђ. Марић, М. Грчић и Р. Гњато: Географија за шести разред основне школе.

Раде Ракита:
М. Ђерковић: Пале и Паљани ‒ Природа и људи.

Душан Дрљача:
М. Бјеловитић: Старе Плавнице, Географска студија села поред Беловара. Бања Лука, 1999.

Милош Бјеловитић:
Р. Давидовић: Регионална географија, Географске карактеристике Европе. Нови Сад, 1999.

Анђелија Ивков:
З. Д. Маријанац: Развитак Становништва Босне и Херцеговине 1850‒1991. године. Матица српска РС, Бања Лука, 2000.

Милош Бјеловитић:
РАДОВИ, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци. Година 1, Број 1, Бања Лука, 1998.

Радислав Тошић:
Р. Лазаревић: Клизишта.

Миленко Живковић:
Градишки зборник, Градишка, 2000.