Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 314.15(497.63 ZMIJANJE)
DOWNLOAD .pdf


Dragica Gatarić i Zora Živanović
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, Srbija

 

Sažetak: U ovom radu su prezentovane neke činjenice o planskim (Šljivno, Radmanići, deo Dobrnje i Vilusa) i prinudno ili nasilno raseljenim naseljima (Donje Ratkovo, Donje Sokolovo, Gornje Ratkovo, Gornje Sokolovo, Ljubine i Gornja Kozica) na teritoriji Zmijanja. Plansko i nasilno raseljavanje etnički homogenih naselja (99,8% Srbi), dovelo je do nesagledivih, pre svega, demografskih poremećaja ne samo na ovom prostoru nego i većem delu Republike Srpske. Presudan momenat za sveukupni razvoj i naseobinsku transformaciju Zmijanja, kako u prostorno-demografskom, morfo-fizionomskom i funkcionalnom smislu, jeste građansko-verski rat u Bosni i Hercegovini koji je prouzrokovao seoski egzodus, odnosno masovno i haotično teritorijalno pomeranje stanovništva.
Ključne reči: Naselja, Zmijanje, migracije stanovništva, depopulacija.


 

RESETTLED AND SEMI – RESETLLED COMMUNITIES ON THE TERRITORY OF ZMIJANJE

 

Dragica Gatarić and Zora Živanović
Faculty of Geography at Belgrade University, Republic Serbia

 

Abstract: The paper presents some facts about planned resettlement (Šljivno, Radmanići, a part of Dobrnje and Vilusi) and forcible ressetlement of communities (Donje Ratkovo, Donje Sokolovo, Gornje Ratkovo, Gornje Sokolovo, Ljubina and Gornja Kozica) on the territory of Zmijanje. Planned and forcible resettlements of ethnicaly homegenous communities (99.8% Serbs), have led to unforseeable demographic disruptions not only in this area, but in the larger part of the Republic of Srpska. A decisive moment for the overall development and settlement transformation of Zmijanje in terms of spatial-demographic, morpho-physionomic and functional aspects, was the civil war in Bosnia and Herzegovina, which induced exodus from rural areas i.e. massive and chaotic territorial displacement of rural dwellers.
Key words: community, Zmijanje, population migrations, depopulation


CITIRAJTE (Cite this article):
Gatarić, D., & Živanović, Z. (2012). Raseljena i delilmično raseljena naselja na teritoriji Zmijanja. Herald, 15, 155−166.
Gatarić, D., & Živanović, Z. (2012). Resettled and Semi-Resetlled Communities on the Territory of Zmijanje. Herald, 15, 155−166.