Originalni naučni rad
UDC: 911:528.9:355.43
DOWNLOAD .pdf


Mirko Grčić
Geografski fakultet, Beograd

 

Sažetak: U radu je razmotren pojam geostrategije i istaknut značaj geografske informacije kao determinante umeća ratovanja u istorijskoj perspektivi.
Ključne reči: geostrategija, geopolitika, vojna geografija, vojna kartografija.


CITIRAJTE (Cite this article):
Grčić, M. (1998). Razvoj i uzajamne relacije, geografije, vojne kartografije i geostrategije. Herald, 3, 21‒38.