Оригиналан научни рад
UDC: 911.3:312.8(497.11)
DOWNLOAD .pdf


Cветлана Радовановић
Институт друштвених наука, Центар за демографска истраживања, Београд

 

Сажетак: У раду се говори о регионалној и етничкој диспропорцији у природном кретању становништва Србије и значају занемаривања овог питања. Због тога се и могло догодити да се на једном крају земље (Војводина и највећи део Централне Србије) хришћанско становништво већ дуги низ година налази на граници биолошке депопулације, односно да се више уопште природно не обнавља, док се истовремено муслиманска (пре свега албанска) популација репродукује истим интензитетом као становништво азијских и афричких исламских земаља.
Кључне речи: природно кретање, становништво, репродукција, популациона политика, Србија.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Радовановић, C. (1997). Регионалне и етничке диспропорције у природном кретању становништва Србије. Herald, 2, 47‒58.