Оргиналан научни рад
UDC: 911.3.33
DOWNLOAD .pdf


Ђуро Марић
Филозофски факултет, Бања Лука

 

Сажетак: У раду се говори о Републици Српској као новој политичко-територијалној заједници на геопростору бивше БиX, верификованој Дејтонско-паришким споразумом. Разматрајући геополитичке и геостратегијске односе и укупне географске одлике и процесе, аутор настоји да сагледа и перспективност Републике Српске.
Кључне ријечи: Република Српска, Дејтонски споразум, геополитички положај, природногеографске одлике, економскогеографске одлике, развој.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Марић, Ђ. (1996). Република Српска као нова политичко-територијална заједница. Herald, 1, 7‒26.