Originalni naučni rad
UDC: 338.48-44(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Goran Popović1 i Srđa Popović2
1 Ekonomski fakultet, Banja Luka
2 Srednjoškolski centar „Danilo Kiš“, Budva

 

Sažetak: Primjenjujući evropske razvojne standarde, Republiku Srpsku i BiH, gotovo u cjelini, možemo definisati kao ruralnu teritoriju. To se posebno odnosi na nerazvijene i zapuštene prostore. Približavanje BiH evropskim integracijama podrazumijeva neophodnost preduzimanja pripremnih radnji čiji je krajnji cilj ulazak u EU. Ovo se posebno odnosi na harmonizaciju sa zajedničkim politikama Unije. Integralni ruralni razvoj je važan faktor evropskih ekonomskih integracija, a razvoj ruralnog turizma njegova ključna komponenta. U ovom radu su identifikovani osnovni materijalni i nematerijalni resursi, neophodni za razvoj ruralnog turizma na nerazvijenim i zapuštenim teritorijama. U Republici Srpskoj postoje značajni neiskorišćeni potencijali u ovoj oblasti. U radu je dokazana pretpostavka, da se primjenom odgovarajućeg modela integralnog ruralnog razvoja, oni mogu staviti u funkciju revitalizacije ruralnih teritorija, ali razvoja društva u cjelini.
Ključne riječi: Evropska unija, integralni ruralni razvoj, model, resursi, ruralni turizam.


CITIRAJTE (Cite this article):
Popović, G., & Popović, S. (2007). Resursni aspekt razvoja turizma na nerazvijenim i zapuštenim teritorijama Republike Srpske ‒ primjenom koncepta integralnog ruralnog razvoja. Herald, 11, 135‒146.