Originalni naučni rad
UDC: 911.3:312.95(497.11)
DOWNLOAD .pdf


Milovan Radovanović
Geografski institut “Jovan Cvijić” SANU, Beograd


CITIRAJTE (Cite this article):
Radovanović, M. (1999). Šarplanina i njene župe u kosovsko-metohijskoj oblasti južne Srbije. Herald, 4, 29‒46.