Američki istraživači otkrili su 20 novih prirodnih satelita koji kruže oko Saturna čime je njihov ukupan broj dostigao 82. Jupiter koji je od kraja 1990-ih sve do sada smatran planetom sa najvećim brojem prirodnih satelita ima ih 79.

 

Prirodni sateliti otkriveni su pomoću teleskopa Subaru na Mauna Keji, na Havajima. Svi novootkriveni objekti u orbiti oko Saturna imaju prečnik oko 5 km. 17 ih orbitira oko planete u retrogradnom smjeru, a preostala tri u istom smjeru kao i Saturn. Potrebno je oko dvije godine da dva progradna satelita jednom obiđu oko Saturna, a udaljenijim retrogradnim satelitima i jednom progradnom za to je potrebno više od tri godine.

Izvor:
BBC News