U Trebinju je u periodu 18-20. aprila 2019. godine, u organizaciji Geografskog društva Republike Srpske i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, održan prvi Seminar za geografe osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj.

Više od stotinu učesnika seminara diskutovalo je o aktuelnim pitanjima i problemima nastave geografije u osnovnim i srednjim školama. U sklopu seminara profesori sa Studijskog programa Geografija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci održali su nekoliko predavanja o aktuelnim geografskim temama, kao što su:

Problemi nauke i nastave nacionalne geografije u Republici Srpskoj
Problemi demografskog razvoja Republike Srpske
Klimatske promjene u svijetu i u Republici Srpskoj
Uzroci i posljedice klizišta sa osvrtom na stanje u  Republici Srpskoj.

Tokom trajanja seminara učesnici su imali priliku da posjete Trebinje i Mostar.