Стручни рад
UDC: 338.48(497.6 Власеница)
DOWNLOAD .pdf


Видомир Обрадовић
Туристичка агенција „Орион“, Власеница


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Обрадовић, В. (2008). Систем туристичких потенцијала општине Власеница. Herald, 12, 227‒245.