Skupština Geografskog društva Republike Srpske biće održana 29. 05. 2021. godine u 11 časova u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.