DOWNLOAD .pdf


Чланак Ђ. Марић: Републлика Српска као нова политичко-територијална заједница. Рецензент проф. др М. Бјеловитић.

Чланак Р. Гњато: Геополитички положај Републике Српске. Рецензент проф. др М. Бјеловитић.

Чланак М. Бјеловитић: Географске посљедице грађанског рата 1991‒1995. по српски народ на простору бивше СФРЈ. Рецензент доцент др Рајко Гњато.

Чланак Д. Ђорђевић: Просторно планирање ‒ кључна област апликативне географије? Рецензент проф. др М. Бјеловитић.

Чланак М. Грчић: Елементи политичке географије и погледи на геополитичке проблеме Балкана у делима Јована Цвијића. Рецензент проф. др М. Васовић.