DOWNLOAD .pdf


Članak Đ. Marić: Republlika Srpska kao nova političko-teritorijalna zajednica. Recenzent prof. dr M. Bjelovitić.

Članak R. Gnjato: Geopolitički položaj Republike Srpske. Recenzent prof. dr M. Bjelovitić.

Članak M. Bjelovitić: Geografske posljedice građanskog rata 1991‒1995. po srpski narod na prostoru bivše SFRJ. Recenzent docent dr Rajko Gnjato.

Članak D. Đorđević: Prostorno planiranje ‒ ključna oblast aplikativne geografije? Recenzent prof. dr M. Bjelovitić.

Članak M. Grčić: Elementi političke geografije i pogledi na geopolitičke probleme Balkana u delima Jovana Cvijića. Recenzent prof. dr M. Vasović.