EUROSTAT je objavio publikacije „Key Figures on Europe ‒ Statistics Illustrated 2019 Edition“ i „Ageing Europe ‒ Looking at the Lives of Older People in the EU 2019 Edition “ sa najnovijim statističkim podacima o stanovništvu Evropske unije.

 

U 2007. godini broj stanovnika u 28 država članica Evropske unije (EU-28) prešao je 500 miliona. Do početka 2018. godine broj stanovnika EU-28 dostigao je 512.4 miliona. Broj stanovnika kretao se od 0.5 miliona na Malti do 82.8 miliona u Njemačkoj. U 1983. godini udio EU-28 u globalnoj populaciji spao je ispod 10.0 %, a trend opadanja nastavljen je do 2018. godine, kada je populacija EU-28 predstavljala 6.7 % ukupnog broja stanovnika u svijetu.

U periodu od 2008. do 2018. godine broj stanovnika EU-28 porastao je za 12.1 milion ili 2.4 %. Broj stanovnika najviše je porastao u Luksemburgu (za gotovo jednu četvrtinu 24.4 %). Najveće smanjenje broja stanovnika (izraženo u procentima) zabilježeno je u Letoniji (-11.7 %) i Litvaniji (-12.6 %). Prirodno smanjenje broja stanovnika (više umrlih nego rođenih) u baltičkim državama, Bugarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Grčkoj i Portugaliji pojačano je vanjskim migracijama što dovodi do smanjenja broja stanovnika. Broj stanovnika smanjen je i u Mađarskoj i Poljskoj.

 

Posljednjih decenija starenje stanovništva prisutno je u većem dijelu Evrope. U 2018. godini u EU-28 živjelo je 101.1 milion starijih ljudi (definisanih kao stanovništvo starije od 65 godina), što je gotovo petina ukupnog stanovništva (19.7 %). Od tog broja, 13.8 miliona ljudi imalo je 85 godina ili više. Broj starijih osoba, izražen u procentu od veličine radno sposobnog stanovništva (15‒64 godine), iznosio je 30 %. Drugim riječima, u 2018. godini u EU-28 bile su 3.3 radno sposobne osobe na svakog starijeg stanovnika.

U 2018. godini srednja starost stanovništva EU-28 iznosila je 43.1 godinu. Srednja starost stanovništva niža od 40.0 godina zabilježena je jedino u Luksemburgu, Kipru i Irskoj, gdje je zabilježena najniža prosječna starost stanovništva (37.3 godine). S druge strane, najviša srednja starost stanovništva zabilježena je u Italiji (46.3 godine) i Njemačkoj (46.0 godina).

U 2017. godini očekivani životni vijek pri rođenju u EU-28 iznosio je 83.5 godina za žene i 78.3 godine za muškarce. Očekivani prosječni životni vijek (za oba pola) najviši je u Španiji (83.4 godine), a najniži u Bugarskoj (74.8 godina). Rodni jaz (sa dužim očekivanim životnim vijekom za žene) postoji u svim državama članicama, ali su posebno velike razlike između polova prisutne u Letoniji (9.9 godina) i Litvaniji (9.8 godina). Najmanji jaz zabilježen je u Holandiji (3.2 godine) i Švedskoj (3.3 godine).

U 2017. godini stopa fertiliteta EU-28 iznosila je 1.59 živorođene djece po ženi. Navedena stopa kretala se od 1.90 u Francuskoj do 1.26 na Malti. Stopa fertiliteta bila je relativno niska i u ostalim južnim državama članicama ‒ Španiji, Kipru, Italiji, Grčkoj i Portugaliji (< 1.40), kao i u Luksemburgu.

Prosječna starost žena u EU-28 pri rođenju prvog djeteta u 2017. godini iznosila je 29.1 godina. Najviša zabilježena je u Italiji (31.1 godina), Španiji (30.9 godina) i Luksemburgu (30.8 godina). Samo u tri države članice prosječna dob u kojoj su žene rodile prvo dijete bila je ispod 27 godina ‒ u Bugarskoj (26.1 godina), Rumuniji (26.5 godina) i Letoniji (26.9 godina).

U 2017. godini u EU-28 oko 18200 djece umrlo je prije navršenih godinu dana, što je ekvivalentno stopi smrtnosti odojčadi od 3.6 smrti na 1000 živorođenih. Tokom 10 godina, od 2007. do 2017. godine, stopa smrtnosti novorođenčadi smanjena je sa 4.4 smrti na 1000 živorođenih na 3.6 smrti na 1000 živorođenih. U posljednjih 20 godina, stopa smrtnosti odojčadi gotovo je prepolovljena (u 1997. godini bilo je 6.8 smrtnih slučajeva na 1000 živorođenih). U 2017. godini najveća stopa smrtnosti odojčadi registrovana je na Malti i u Rumuniji (6.7 ‰), te u Bugarskoj (6.4 ‰), a najniža na Kipru (1.3 ‰) i u Finskoj (2.0 ‰).

 Izvor:

EUROSTAT (2019). Key figures on Europe ‒ Statistics illustrated 2019 Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
EUROSTAT (2019). Ageing Europe ‒ Looking at the Lives of Older People in the EU 2019 Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union.