Оригиналан научни рад
UDC: 911.3:631.585 (497.15)
DOWNLOAD .pdf


Pаде Ракита
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: Планина Виторога (народни назив!) пространи je пашњак и шумски ревир за сва села предионих цјелина ‒ Јања, Купреса и Гламоча ‒ између којих je она смјештена и чији становници имају сточарска насеља на њој. Овај рад се управо односи на сточарска насеља на тој планини која носе назив ‒ стаје. Чини се да сам назив асоцира на некадашњи номадизам када се приликом кретања са стоком морало негдје стати (застати); на то још више асоцира име сусједне планине Шатора на сјеверозападном рубу Гламочког поља, а шатор je симбол номадизма. Најпримитивнији вид сточарског насеља на овој планини je ограда. Од ограде развио се наслон, од наслона, у каснијој фази, настале су стаје ‒ које сачињавају кошаре, колибе, мљечари и, у ширем смислу, торови са непокретним и покретним торним колибицама. То je била завршна фаза развоја сточарских насеља на планини Витороги и њеној Подгорини.
Кључне ријечи: стаја, ограда, плот, приторак, наслон, тор, чобанске колибице (непокретне и покретне), номадизам, Шатор (име асоцира на номадски шатор!) итд.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Ракита, P. (2000). Сточарска насеља на планини Витороги и њеној Подгорини. Herald, 5, 41‒53.