Svjetski dan čokolade obilježava se od 2009. godine 7. jula.

Oko 35 % čokolade u svijetu proizvede se u Evropi, a u Sjedinjenim Američkim Državama gotovo 30%.

Najveći proizvođači čokolade su Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Švajcarska i Belgija.

Njemačka je najveći proizvođač i izvoznik čokolade u Evropi.

Švajcarska je čokoladu počela da proizvodi još u 17. vijeku, a danas su Švajcarci najveći potrošači čokolade po glavi stanovnika.

Belgija je jedan od najvećih proizvođača, a najveći dio čokolade i dalje se uglavnom pravi ručno.

Najveći proizvođači čokolade u Evropi su: Njemačka (1,3 miliona tona), Italija (0,7 miliona tona), Francuska i Holandija (po 0,4 miliona tona), a zatim Velika Britanija (0,3 miliona tona), Belgija (0,3 miliona tona), Poljska (0,2 miliona tona), i Španija (0,1 miliona tona).

Izvor: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190417-1

Nijedan od glavnih proizvođača čokolade nije glavni proizvođač kakaa, a nijedna od glavnih zemalja koje proizvode kakao nije glavni centar za proizvodnju čokolade.

Dvije trećine kakaa koji se koristi u proizvodnji čokolade dolazi iz zapadne Afrike.

 

Tabela: Glavni proizvođači kakaa

R.b.

Država

Proizvodnja

(u tonama)

R.b.

Država

Proizvodnja

(u tonama)

1.

Obala Slonovače

1,448,992

11.

Kolumbija

46,739

2.

Gana

835,466

12.

Papua Nova Gvineja

41,200

3.

Indonezija

777,500

13.

Venecuela

31,236

4.

Nigerija

367,000

14.

Uganda

20,000

5.

Kamerun

275,000

15.

Togo

15,000

6.

Brazil

256,186

16.

Sijera Leone

14,850

7.

Ekvador

128,446

17.

Gvatemala

13,127

8.

Meksiko

82,000

18.

Indija

13,000

9.

Peru

71,175

19.

Haiti

10,000

10.

Dominikanska Republika

68,021

20.

Madagaskar

9,000

Izvor:https://www.worldatlas.com/articles/top-10-cocoa-producing-countries.html