Ekspedicija ruskih moreplovaca Fadeja Belingshauzena i Mihaila Lazareva, koja je sa dva broda „Istok“ i „Mir“ krenula 16. jula 1819. godine iz Kronštata, 28. januara 1820. godine otkrila je Ledeni kontinent ‒ Antarktik.